Administration hos KKIK

TILBUD PÅ ADMINISTRATION

Hos Kollegiernes Kontor I København (KKIK) får du en administrationsløsning, der passer til dine behov. Vores mål er altid at yde en god service til den rette pris.

Vores mål er at optimere beboerkontakt, drift, og den økonomiske rapportering. Derfor matcher vi dig og din udlejningsejendom, med det helt rigtige tværfaglige team af administratorer, økonomi- og driftsfolk.

KKIK tilpasser økonomirapportering, budgetter og kontoplaner til dine ønsker og behov. Vores løbende kvalitetssikring betyder, at du sparer tid og ressourcer i forbindelse med den årlige revision.

I samarbejde med den/de driftsansvarlige for ejendommen, hjælper vi med at forbedre jeres tekniske løsninger, følge energiforbrug og sænke driftsomkostninger, hvor det er muligt.

KKIK tilbyder, bl.a. følgende ydelser:

 • Administration og økonomistyring
 • Fast tilknyttet administrator og stedfortræder
 • Elektronisk fraflytningsssyn
 • Elektronisk ventelisteadministration
 • Studietjek
 • Driftstilsyn
 • Udarbejdelse af driftsnøgletal
 • Driftsmøder med ejere, bestyrelser og viceværter/inspektører
 • Byggesagsstyring
 • Lønadministration
 • Udarbejdelse af momsregnskab
 • Balancer og budgetrapportering
 • Udarbejdelse af årsregnskabsdokumentation til revisor
 • Udarbejdelse og opdatering af vedligeholdelsesplaner og budgetter

LOVGIVNING

KKIK administrerer boliger, som er omfattet af  både lejeloven som efter almenlejeloven. Selvejende kollegier og almene ungdomsboliginstitutioner, private støttede ungdomsboliger og privatejede kollegier. Vi har mange års erfaring med, administration af ejendomme efter  de forskellige lovgivninger på området.

EJENDOMSADMINISTRATION

KKIK udfører alle dele af sædvanlig ejendomsadministration og sammensætter vores ydelser efter kundens ønsker og behov.

VENTELISTEADMINISTRATION OG STUDIETJEK

KKIK varetager indstilling til mere end 6.400 kollegie- og ungdomsboliger. I Storkøbenhavn.

Kommuner har indført krav om, at kollegier og ungdomsboliger, som er opført med støtte, skal være tilsluttet indstilling gennem et indstillingsudvalg, hvor indstillingen til lejemål foregår efter meget meget specifikke regler. Der stilles ikke samme instillingskrav til boliger, som er ejet af private investorer  fondskollegier, det betyder at ejer, af disse typer af boliger har mulighed for , at lægge egne kriterier og egne ønsker ind i indstillingskriterierne.

På baggrund af gældende lovgivningen, udfører KKIK et årligt studietjek af i forhold til lejere på hver enkelt ejendom. Studietjek kan også udføres efter behov.

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

KKIK tilbyder, at tilrettelægge og styrer alle opgaver i forhold til ejendommens daglige drift og vedligeholdelse. Vi yder rådgivning om mulighederne, i forbindelse planlægning af renoverings- og forbedringsarbejder.

KKIK hjælper, hjælper også gerne med, ansættelse og personaleadministration for den enkelte ejendom.

BYGGE- OG RENOVERINGSSAGER

KKIK forestår også din ejendoms, eventuelle renoverings- og forbedringsarbejder. Opgaver i forbindelse med byggesager, honoreres efter særskilt individuel aftale.

 

Kontakt Direktør Annette Panduro for spørgsmål, tilbud på administration. ap@kollegierneskontor.dk Tlf. 33 63 05 01.