Hvor længe kan jeg bo på kollegium?

 • Man kan bo på kollegium i den normerede studietid for det studie, man er igang med ved indflytning. Der er altså ikke et specifikt antal år, man kan bo på kollegium.
  Som ét studie/én uddannelse regnes fx. bachelor + kandidat, AP-degree + top-up + kandidat, hf/gymnasium/enkeltfag + SU-berettiget erhvervsuddannelse/videregående uddannelse

  OBS! Det er vigtigt at huske på, at normeret studietid og maksimal studietid ikke er det samme. At en uddannelsesinstitution accepterer, at en studerende er fx. 5 år om en bachelor, er ikke det samme som at den normerede studietid er 5 år. Den er oftest 3 år for en bachelor (visse specifikke universitetsuddannelser samt professionsbachelor har længere normeret studietid end 3 år)
   
 • Man kan kun færdiggøre én uddannelse imens man bor på kollegium – se ovenstående eksempel på hvad som regnes som én uddannelse. 
   
 • Hvis man bor i en 2-personers bolig, hvor begge er studerende, kan man bo på kollegiet i studietiden for den af beboerne, som har længst resterende studietid ved indflytning. Dvs. hvis den ene beboer bliver færdig efter fx. 2 år, men den anden har yderligere 2 års studietid, så må begge blive boende sammen på kollegiet indtil begge er færdige med sit studie.
   
 • Man har pligt til selv at opsige sin bolig og fraflytte kollegiet senest 3 mdr. efter endt studie. Når man, ved studietjek, har angivet, at man afslutter sin uddannelse indenfor det næste halve-hele år, vil man normalt automatisk blive opsagt af administrationen og skal fraflytte senest 3 mdr. efter man er færdig med studiet. Man kan altså godt modtage en opsigelse allerede inden man er færdig med sit studie.
   

UNDTAGELSER/DISPENSATIONER UNDER BOPERIODEN PÅ KOLLEGIUM

Når man bor på kollegium, findes der en række situationer, hvor man oftest kan få dispensation i forhold til den normerede studietid ved indflytning. Nogle eksempler er flg.:

 

 • Hvis det oprindelige studie færdiggøres senere pga. fx. dokumenteret sygdom kan man få op til 1 års dispensation.
   
 • Hvis man har forlænget studiet af andre grunde efter aftale med uddannelsesinstitutionen (som fx. ved Covid-19) kan man få op til 1 års dispensation.
   
 • Ved ½ års ventetid mellem afsluttet bachelor og start på kandidat kan man få ½ års dispensation (og kan stadig senere få op til ½ års yderligere dispensation ved nogen af ovenstående situationer)
   
 • Ved barsel for første barn kan man få op til 1 års dispensation. I 2-personers boliger, kan kun den ene få dispensation til barsel.
   
 • Hvis man skifter studie indenfor den normerede studietid for det oprindelige studie, vil man normalt automatisk få dispensation til at bo på kollegiet i 1 år udover den oprindelige normerede studietid. Det betyder altså, at man kan risikere, at skulle fraflytte selvom man stadig er under uddannelse, alt efter hvor sent i det oprindelige forløb man skifter studie, og hvor lang tid det nye studie tager.


BEMÆRK: Det er kun muligt at få op til totalt 1 års dispensation for ovennævnte forhold. Dvs. man kan godt få dispensation i fx. to x ½ år eller 1 år, men ikke mere end totalt 1 år.

 

YDERLIGERE UNDTAGELSER/DISPENSATION
 

 • Ved meget svær sygdom, kan man søge om yderligere 1 års dispensation. Der skal altså være tungtvejende grunde til at få dispensation udover 1 år.
   
 • Man kan ikke holde orlov, når man bor på kollegium – andet end ved dokumenteret sygdom/barsel.
  Dvs. man kan ikke holde fri fra studiet, for at tage på højskole, arbejde mv.