Sådan siger du op

Hvis du bor i disse kollegier (opsigelsesvarsel står i parantes), kan du lave opsigelsen på vores hjemmeside: (Link kan du finde efter listen over kollegier)

Albertslund Ungdomsboliger (1 måned)
Dahlerup Ungdomsboliger (3 måneder)                             
Danmarks Internationale Kollegium (6 uger til d. 1. i en måned)                
Frankrigsgade Kollegiet (6 uger til d. 1. i en måned)
Kollegiet Granbo (6 uger til d. 1. i en måned)
Hedorfs Kollegium (3 måneder)
Husumvej 106 (3 måneder)
Hvidovre Hospitals Kollegium (6 uger til d. 1. i en måned)
Kagså Kollegiet (6 uger til d. 1. i en måned)
Kvintus Kollegiet (6 uger til d. 1. i en måned)
Kollegiet Solbakken (6 uger til d. 1. i en måned)
Rebæk Søpark Kollegiet (6 uger til d. 1. i en måned)
Ryesgade (6 uger til d. 1. i en måned)
Sadolin Kollegiet (3 måneder)
Solbakken (6 uger til d. 1. i en måned)
Øens Kollegium (3 måneder)

Du laver opsigelsen her: https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?func=kkikportal.leasetermination&mid=74&topmenuid=74&lang=DK

Husk at fraflytningsdato er den dato du er ude af boligen, og vi kan genudleje den.
Opsigelsesdato er den dag du laver opsigelsen, og det registreres automatisk så snart du trykker "Indsend opsigelse"

For alle de andre kollegier, skal du sende en opsigelse på brev eller mail til administrationen for ejendommen.

Hvad betyder mit opsigelsesvarsel?

1 måned betyder at du hæfter for leje i 1 måned frem. Det regnes altid fra d. 1. eller d. 15. i en måned. Opsigelsen skal laves senest den 14. eller den sidste dag i en måned.

3 måneder betyder at du hæfter for leje i 3 hele måneder frem. Det regnes altid fra d. 1. Opsigelsen skal laves senest sidste dag i en måned.

6 uger til d. 1. i en måned betyder at du hæfter for leje i min. 6 uger frem, og altid til den næste 1.
Når du siger op, regner man 6 uger (42 dage) frem. Dag nr. 42 er den som afgør hvor længe du hæfter for leje. Hvis den er på d. 1. i en måned, hæfter du frem til næste 1, altså hele måneden ud.

Hvornår kan jeg fraflytte?

Du kan vælge fraflytning d. 1. eller d. 15. i en måned.
Vi vil så forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt efter din fraflytningsdato.
Bemærk at hvis du laver opsigelsen mindre end 4 uger før din fraflytning, kommer du stadig til at betale leje min. 4 uger frem (og altid til d. 1. eller 15. alt efter hvornår vi finder en ny lejer fra), da det er den korteste periode vi behøver, for at kunne genudleje.

Endelig flytteafregning fremsendes ca. 6-8 uger efter frigørelsesdato.