Fremleje af din studiebolig

Når du bor i vores boliger, er det muligt at fremleje sin bolig, hvis man fx. skal på exchange/internship i en periode, og daglig pendling vil være umuligt.
Fremlejekontrakt får du ved at sende en mail til kkik@kollegierneskontor.dk og bede om det.

Reglerne for fremleje er flg.:

 1. Find en lejer der kan leje din bolig mens du er væk, evt. ved opslag i kollegiets facebookgruppe. Hvis du bor i en 2-personers bolig, skal du udleje til to personer, da det er et krav, at antallet af beboere er det samme. Kun en af fremlejetagerne skal være under uddannelse.
  Hvis du bor i en 2-værelses bolig, kan du ikke nøjes med at fremleje det ene værelse. Man fremlejer hele boligen ved fremleje. 
   
 2. For at fremleje skal du have boet i lejemålet i mindst seks måneder op til fremlejekontraktens start. Du må kun fremleje i maximalt seks måneder, men du kan godt fremleje flere gange, men altid med mindst seks måneders mellemrum.
   
 3. Du må kun fremleje i perioden for din exchange/internship + evt. 14 dage i hver ende. Dvs. du må ikke fremleje yderligere, hvis du fx. vælger at holde ferie i forbindelse med dit ophold.
   
 4. Fremlejetager skal være aktiv studerende i Københavns området i fremlejeperioden.
  Studiedokumentationen for fremlejetager skal altid vedlægges fremlejekontrakten.
   
 5. Aftal opsigelsesvarsel med fremlejetager. Hvis I aftaler at fremlejekontrakten kan opsiges i lejeperioden og fremlejetager opsiger kontrakten mens du er bortrejst, hæfter du selv for lejemålet.
   
 6. Der kræves dokumentation for at du fraflytter lejemålet i uddannelsesrelateret øjemed, og at pendling fra dit lejemål i perioden er umuligt.
   
 7. Det er muligt at fremleje til flere forskellige fremlejetagere inden for samme fraflytningsperiode, men der kræves i så fald en separat fremlejekontrakt for hver fremlejetager. (dette gælder ikke samtlige kollegier - spørg din administrator)
   
 8. Husleje for fremlejemålet må ikke overstige den til enhver tid gældende husleje (dvs. husleje, evt. aconto forbrug, antennebidrag, internet og beboerforeningskontingent). Den aktuelle husleje vil altid fremgå af præsentationen af kollegiet på www.kollegierneskontor.dk
   
 9. Det er op til dig og fremlejetager at fastsætte depositum; en måneds husleje er dog vejledende, også selvom du udlejer værelset møbleret.

 10. Du hæfter i forhold til udlejer. Dvs. i forhold til udlejeren er det dig, der skal betale husleje m.v. Det er dig, der hæfter i forhold til kollegiet for overholdelse af husorden. Kollegiet vil derfor kunne opsige eller ophæve lejemålet overfor dig, hvis fremlejetagerens adfærd er sådan, at din tilsvarende adfærd ville kunne udløse en opsigelse.
   
 11. Fremlejeaftalen inkl. bilag fremvises i god tid til godkendelse hos administrator.
  Administrator godkender på mail.

 12. Fremleje uden administrators godkendelse vil føre til opsigelse af fremlejegiver.