FAQ

1. AT STÅ PÅ VENTELISTE:

a. Hvornår kan jeg skrive mig op til en bolig? Du kan søge indflytning (ønsket indflytningsdato) 3 mdr. før din forventede studiestart i Københavnsområdet, og du kan lave din ansøgning op til 1 år før indflytningsdatoen. Du optjener dog ikke point tidligere end din ønskede indflytningsdato, hvilket betyder, at vi anbefaler at lave ansøgningen 3-6 mdr. inden den ønskede indflytningsdato.
Hvis du ikke kommer ind på dit studie som planlagt, skal du kontakte os, da din ansøgning så ikke længere kan bruges.
Hvis du ikke er påbegyndt dit studie ved opskrivning, skal du huske at uploade dokumentation så snart du bliver optaget.

b. Hvor gammel skal man være for at søge bolig? Generelt er minimum alderen 18 år. Dvs. du kan skrive dig på venteliste den dag du fylder 18. Nogle få kollegier accepterer ansøgere som er 17 år gamle. Du skal dog altid være studieaktiv i Københavns området, for at kunne søge indflytning hos os.

c. Hvor meget må jeg tjene? Du må højst tjene det beløb som er gældende for at modtage SU samtidig med at du arbejder. 

d. Hvad betyder det at være aktiv? Din ansøgning bliver aktiv på din ønskede indflytningsdato. Du optjener 1 point pr. måned du er aktiv.

e. Hvad betyder det at være passiv? Din ansøgning er passiv indtil din ønskede indflytningsdato. Du kan være passiv i 365 dage. Du optjener ikke point når du er passiv. Du skal stadig forny din ansøgning hver måned, selvom du er passiv.

f. Hvor mange ansøgninger må jeg have? Du må kun have én enkeltansøgning (for en person) og én dobbeltansøgning (sammen med en anden). Husk at bruge forskellige e-mail adresser i ansøgningerne.
Vær opmærksom på, at en dobbeltansøgning/fællesansøgning baseres på hovedansøgeren. Dvs. hovedansøger skal være på en uddannelse i Kbh./Kbh. området og have tilstrækkelig resterende studietid, for at I kan få tilbudt en bolig.

g. Hvornår får jeg tilbudt en bolig? Ventetiden varierer meget fra det ene kollegium til det andet. På kollegier med forventet ventetid over 1½ år, er det angivet under beskrivelsen af kollegiet.
Man kan ikke ringe eller sende e-mails for at kommer længere frem på ventelisterne. Vi følger dem, og det er samme vilkår for alle. 

h. Hvordan retter jeg min adresse? Du skal vælge ”Ændre ansøgning”, og derefter angive din nye adresse under ”Kontakt adresse”. Din oprindelige ansøgningsadresse kan ikke ændres.

i. Hvordan sletter jeg min ansøgning? Hvis din ansøgning skal slettes, skal du sende os en mail, eller også lade være med at forny/logge ind i en måned. Du kan ikke selv slette din ansøgning.

j. Kan jeg ændre/slette min medansøger? Nej, hvis du vil ændre medansøger, skal den nuværende ansøgning slettes, hvorefter du kan oprette en ny ansøgning. Det samme gælder, hvis du kun skal søge boliger til én person. Du starter forfra på ventelisterne, når du laver en ny ansøgning.

k. Kan min kammerat overtage min ansøgning? Nej, samtlige ansøgere, skal lave deres egen ansøgning.

l. Giver I aldersdispensation? Nej, der er ingen aldersdispensation hos KKIK.

m. Hvorfor kan jeg ikke komme ind på min profil? Din profil er sandsynligvis slettet. Det kan skyldes én af flg. ting:
1. Du har accepteret et bolig tilbud
2. Du har modtaget to bolig tilbud, uden at tage imod nogen af dem
3. Du har glemt at forny din ansøgning/logge ind inden for en måned
4. Du er blevet bedt om at uploade studiedokumentation, men har ikke gjort det.

n. Min ansøgning er slettet, kan jeg få den tilbage som den var? Nej, du skal oprette en ny ansøgning, og starter forfra på samtlige ventelister. Der gives ingen dispensation. Du kan heller ikke få ansøgningen tilbage, hvis du ikke har set et boligtilbud pga. det fx. er havnet i din spam.

o. Kan jeg komme på akutlisten? KKIK har ingen akutliste. Du får point for din aktuelle situation, hvilket vil sige at fx en boligløs får max point. Derudover får du point for anciennitet, hvilket vil sige, at en ny opskrevet boligløs ikke kommer foran en boligløs som har stået på venteliste i flere måneder.

p. Hvordan ændrer jeg mine prioriterede kollegier?
Du kan ikke ændre på dine prioriteringer når først ansøgningen er lavet. Dvs. du kan kun prioritere én gang. De to prioriterede kollegier får nøjagtig samme antal extrapoint, og det gør derfor i princippet ingen forskel hvilket kollegium du har prioriteret som nr. 1 og nr. 2.
Vi kan heller ikke garantere, at dit første tilbud vil være fra et kollegium du har prioriteret, da du vil få tilbud fra det kollegium (ud af dem du har i din boligliste) som har ledige boliger først.

q. Jeg fremlejer en bolig på et KKIK kollegium.
Du skal vælge midlertidig bolig som din boligsituation. Hvis du vælger KKIK-bolig, bliver du flyttet bagud på ventelisterne, når vi opdager det.

r. Hvorfor rykker jeg bagud på ventelisterne?
Man begynder at tjene point fra den ønskede indflytningsdato, så derfor kan man opleve, at de som søger indflytning tidligere, begynder at rykke frem på ventelisten fra deres ønskede indflytningsdato, og man selv derfor rykker bagud.
Andre gange kan man opleve, at andre ansøgere, som har været på venteliste i længere tid (og dermed har flere point) lægger et nyt boligønske til deres liste, og dermed rykker foran alle, som har færre point. Man kan ændre boligønsker til enhver tid, og placering på ventelisterne er baseret på de point, man har på ansøgningen - ikke på hvor længe man har søgt den pågældende bolig. 
Læs mere om point her:
https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?func=article.view&mid=38&topmenuID=33&id=60&lang=DK


2 STUDIEKRAV:

a. Skal man være under uddannelse for at søge bolig? Du kan skrive dig på ventelisten og søge indflytning 3 mdr. før forventet studiestart, så du skal ikke være igang med uddannelse for at lave ansøgningen, men du skal være under uddannelse for at kunne bo i vores boliger. 

b. Hvilke studier er godkendte? Alle SU godkendte uddannelser samt elev/lærlinge uddannelser er som hovedregel godkendte. Dog skal uddannelsen finde sted i København/Københavns området.
PhD er ikke en godkendt uddannelse hos KKIK.

c. Hvilken type dokumentation er gyldig studie dokumentation?
Du kan læse om studiedokumentation her:
https://www.kollegierneskontor.dk/default.aspx?func=article.view&mid=143&topmenuID=35&id=142&lang=DK

 

3. JEG HAR FÅET BOLIGTILBUD:

a. Hvad sker der når jeg accepterer et bolig tilbud? Når du accepterer et bolig tilbud, får du en mail fra os, med info om at du får en kontrakt tilsendt (hvis tilbuddet kun er sendt til dig) eller info om hvorvidt du fik boligen (hvis tilbuddet er sendt til flere ansøgere – dette fremgår af tilbuddet) Når du får en bolig, slettes hele din ansøgning automatisk. Dvs. du skal lave en ny ansøgning, hvis du vil søge andre boliger.

b. Er tilbuddet om en bolig kun sendt til mig? Som hovedregel sendes der kun ét tilbud pr. ledig bolig. Hvis tilbuddet er sendt til flere personer, vil det fremgå af tilbuddet.

c. Hvornår kan jeg flytte ind? Du vil få information sammen med kontrakten. Som hovedregel vil inspektøren på kollegiet, sende dig en mail med tid og dato for afhentning af nøgler til din nye bolig.

d. Jeg har fået tilbudt en bolig, jeg alligevel ikke ønsker, hvad gør jeg? Hvis du ikke ønsker den pågældende bolig, skal du afslå tilbuddet, og slette det pågældende boligønske fra din ansøgning, så du ikke risikerer at få tilbudt samme type bolig igen. Hvis det er dit 2. tilbud, vil din ansøgning blive slettet, og du må oprette en ny ansøgning og starte forfra på ventelisterne, hvis du fortsat vil søge bolig hos KKIK. Der gives ingen dispensation.

e. Jeg har fået et boligtilbud, men skal på udveksling. Kan jeg tage imod boligen?
Når man får en studiebolig, skal man flytte ind i den. Dvs. du kan ikke begynde dit lejeforhold med at være bortrejst, og kan derfor ikke tage imod boligen. Hvis du skal på udveksling, skal du ændre din ønskede indflytningsdato, så den passer med tidspunktet, hvor du er tilbage og kan flytte ind i en bolig.
Hvis du ikke selv kan ændre datoen, skal du sende en mail til os på kkik@kollegierneskontor.dk , og vi vil så hjælpe dig med datoen.
Vær opmærksom på, at du skal bo i en studiebolig i min. 6 mdr. før du kan fremleje den.

f. Jeg har accepteret et tilbud og fået boligen, men ønsker fortsat at søge andre kollegier. Hvordan gør jeg? Du skal lave en ny ansøgning, for at søge andre boliger. I den nye ansøgning skal du angive din kommende kollegiebolig som din adresse, da du ikke længere kan anvende fx. afstandspoint pga. du allerede er tildelt en bolig. Dette gælder også selvom kontrakten for din kommende bolig først træder i kraft på et senere tidspunkt. 
Hvis du ønsker at søge om intern flytning på samme kollegium, bedes du læse mere her:
Info om intern flytning (kollegierneskontor.dk)

g. Hvad sker der hvis jeg afslår et boligtilbud? Første gang du afslår et tilbud, får du karens i 4 uger, hvilket betyder, at du ikke kan få nye boligtilbud i 4 uger. Herefter bliver din ansøgning aktiv igen. Du mister ikke din anciennitet på ventelisten. Anden gang du afslår et boligtilbud, bliver hele din ansøgning slettet, da du kun kan modtage to boligtilbud fra KKIK.

h. Hvor længe kan jeg bo på kollegium?
Du kan bo på vores kollegier så længe du er under uddannelse, men maximalt den normerede studietid for den uddannelse du er på ved indflytning. Der kan gives dispensation for op til 1 års ekstra beboelse pga. fx. sygdom, studieskift el.l., hvilket i de fleste tilfælde betyder 6 år (bachelor+kandidat+1 år).
Man kan kun færdiggøre én uddannelse, når man bor på kollegium, hvilket betyder at det ikke er alle som kan bo på kollegium i 6 år. 
Et års dispensation skal altid godkendes af administrator, og er kun muligt så længe man fortsat er under uddannelse.
Når du er færdig med din uddannelse, har du pligt til selv at sige op, og fraflytning skal ske senest 3 mdr. efter uddannelsen er afsluttet. 

4. Bedre overblik over og kontrol med dine personoplysninger i Kollegiernes Kontor I København.
Fra d. 25. maj 2018 gælder der nye regler* for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger, og det har også betydning for dig.

Du får bedre overblik
Kort fortalt betyder de nye regler, at alle privatpersoner fremover får bedre overblik over og kontrol med de personoplysninger, virksomheder m.m. har registreret om dem. Med andre ord bliver det nu endnu nemmere for dig at

  • få udleveret de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • få at vide, hvordan vi bruger oplysningerne
  • få opdateret oplysningerne.

Hvilke personoplysninger registrerer vi, og hvad bruger vi dem til?
Typisk registrerer vi oplysninger om dit navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og uddannelse, når du søger bolig hos os. Oplysningerne bruger vi blandt andet til at rådgive dig bedst muligt i din søgning af studiebolig hos KKIK, og til at tilbyde dig bolig. De oplysninger, vi har registreret, er de samme som du kan se, når du er logget ind på din ansøgning. KKIK gemmer ikke yderligere oplysninger om dig.

Skal du selv gøre noget
Du skal ikke selv gøre noget i forhold til de nye regler, men hvis du vil have tilsendt de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du sende os en e-mail på kkik@kollegierneskontor.dk og bede om det.

Med venlig hilsen
Kollegiernes Kontor I København

*EU’s nye persondataforodning (General Data Protection Regulation – GDPR)