FAQ

AT STÅ PÅ VENTELISTE:

Hvornår kan jeg skrive mig op til en bolig? Du kan søge indflytning (ønsket indflytningsdato) 3 mdr. før din forventede studiestart i Københavnsområdet, og du kan lave din ansøgning op til 1 år før indflytningsdatoen. Du optjener dog ikke point tidligere end din ønskede indflytningsdato, hvilket betyder, at vi anbefaler at lave ansøgningen 3-6 mdr. inden den ønskede indflytningsdato.

Hvor gammel skal man være for at søge bolig? Minimum alder er 18 år. Dvs. du kan skrive dig på venteliste den dag du fylder 18.

Hvad betyder det at være aktiv? Din ansøgning bliver aktiv på din ønskede indflytningsdato. Du optjener 1 point pr. måned du er aktiv.

Hvad betyder det at være passiv? Din ansøgning er passiv indtil din ønskede indflytningsdato. Du kan være passiv i 365 dage. Du optjener ikke point når du er passiv.

Hvornår får jeg tilbudt en bolig? Ventetiden varierer meget fra det ene kollegium til det andet. På kollegier med forventet ventetid over 1½ år, er det angivet under beskrivelsen af kollegiet.

Hvordan retter jeg min adresse? Du skal vælge ”Ændre ansøgning”, og derefter angive din nye adresse under ”Kontakt adresse”. Din ansøgningsadresse kan ikke ændres.

Hvordan sletter jeg min ansøgning? Hvis din ansøgning skal slettes, skal du sende os en mail, eller også lade være med at forny/logge ind i en måned. Du kan ikke selv slette din ansøgning.

Kan jeg ændre/slette min medansøger? Nej, hvis du vil ændre medansøger, skal den nuværende ansøgning slettes, hvorefter du kan oprette en ny ansøgning. Det samme gælder, hvis du kun skal søge boliger til én person. Du starter forfra på ventelisterne, når du laver en ny ansøgning.

Kan min kammerat overtage min ansøgning? Nej, samtlige ansøgere, skal lave deres egen ansøgning.

Giver I aldersdispensation? Nej, der er ingen aldersdispensation hos KKIK.

Hvorfor kan jeg ikke komme ind på min profil? Din profil er sandsynligvis slettet. Det kan skyldes én af flg. ting:
1. Du har accepteret et bolig tilbud
2. Du har modtaget to bolig tilbud, uden at tage imod nogen af dem
3. Du har glemt at forny din ansøgning/logge ind inden for en måned
4. Du er blevet bedt om at uploade studiedokumentation, men har ikke gjort det.

Min ansøgning er slettet, kan jeg få den tilbage som den var? Nej, du skal oprette en ny ansøgning, og starter forfra på samtlige ventelister. Der gives ingen dispensation.

Kan jeg komme på akutlisten? KKIK har ingen akutliste. Du får point for din aktuelle situation, hvilket vil sige at fx en boligløs får max point. Derudover får du point for anciennitet, hvilket vil sige, at en ny opskrevet boligløs ikke kommer foran en boligløs som har stået på venteliste i flere måneder.

Jeg fremlejer en bolig på et KKIK kollegium.
Du skal vælge midlertidig bolig som din boligsituation. Hvis du vælger KKIK-bolig, bliver du flyttet bagud på ventelisterne, når vi opdager det.

 

STUDIEKRAV:

Skal man være under uddannelse for at søge bolig? Nej, du kan skrive dig på ventelisten og søge indflytning 3 mdr. før forventet studiestart.

Hvilke studier er godkendte? Alle SU godkendte uddannelser samt elev/lærlinge uddannelser, er som hovedregel godkendte. Dog skal uddannelsen finde sted i København/Københavns området.
PhD er ikke en godkendt uddannelse hos KKIK.

Hvilken type dokumentation er gyldig studie dokumentation? Hvis du er nyoptaget, kan du uploade optagelsesbekræftelse fra dit studie. Ellers skal det være en indskrivningsbekræftelse eller elev/lærlinge kontrakt. Du bør uploade en opdateret dokumentation en gang om året, hvis du står på venteliste i længere tid (søger kollegierne midt i København)

 

JEG HAR FÅET BOLIGTILBUD:

Hvad sker der når jeg accepterer et bolig tilbud? Når du accepterer et bolig tilbud, får du en mail fra os, med info om at du får en kontrakt tilsendt (hvis tilbuddet kun er sendt til dig) eller info om hvorvidt du fik boligen (hvis tilbuddet er sendt til flere ansøgere – dette fremgår af tilbuddet) Når du får en bolig, slettes din ansøgning automatisk.

Er tilbuddet om en bolig kun sendt til mig? Som hovedregel sendes der kun ét tilbud pr. ledig bolig. Hvis tilbuddet er sendt til flere personer, vil det fremgå af tilbuddet.

Hvornår kan jeg flytte ind? Du vil få information sammen med kontrakten. Som hovedregel vil inspektøren på kollegiet, kontakte dig med tid og dato, hvor du kan hente nøgler til din nye bolig.

Jeg har fået tilbudt en bolig, jeg alligevel ikke ønsker, hvad gør jeg? Hvis du ikke ønsker den pågældende bolig, skal du afslå tilbuddet, og slette det pågældende boligønske fra din ansøgning, så du ikke risikerer at få tilbudt samme type bolig igen. Hvis det er dit 2. tilbud, vil din ansøgning blive slettet, og du må oprette en ny ansøgning og starte forfra på ventelisterne, hvis du fortsat vil søge bolig hos KKIK. Der gives ingen dispensation.

Hvad sker der hvis jeg afslår et boligtilbud? Første gang du afslår et tilbud, får du karens i 4 uger, hvilket betyder, at du ikke kan få nye boligtilbud i 4 uger. Herefter bliver din ansøgning aktiv igen. Du mister ikke din anciennitet på ventelisten. Anden gang du afslår et boligtilbud, bliver din ansøgning slettet, da du kun kan modtage to boligtilbud fra KKIK.

Hvor længe kan jeg bo på kollegium?
Du kan bo på vores kollegier så længe du er under uddannelse, men maximalt den normerede studietid for den uddannelse du er på ved indflytning. Der kan gives dispensation for op til 1 års ekstra beboelse pga. fx. sygdom, studieskift el.l., hvilket i de fleste tilfælde betyder 6 år (bachelor+kandidat+1 år).
Man kan kun færdiggøre én uddannelse, når man bor på kollegium, hvilket betyder at det ikke er alle som kan bo på kollegium i 6 år.