Hvad er gyldig studiedokumentation

Når du søger bolig hos KKIK, skal du uploade gyldig studiedokumentation for at beholde din ansøgning, og for at kunne modtage tilbud om en bolig.
(Hvis du laver din ansøgning inden du er optaget på din uddannelse, skal du uploade bekræftelsen så snart du modtager den fra dit studie/uddannelse)

Hvis du læser på en videregående uddannelse, må din dokumentation højst være 1 år gammel.

Hvis du læser på en ungdomsuddannelse, må din dokumentation højst være 3 mdr. gammel.

Hvis du ikke uploader dokumentation, bliver din ansøgning slettet.
 

Som gyldig dokumentation regnes:

 • Bekræftelse på at du er indskrevet - det er et dokument fra din uddannelse, hvor det fremgår hvad du læser, hvornår du er startet på uddannelsen, og evt. hvornår du forventes at afslutte uddannelsen.
   
 • Elevkontrakt - hvis du er elev/lærling, er det din elevkontrakt, som er dokumentation. Den side, hvor adresse på din læreplads og slutdato for elevforholdet, fremgår, er den som er vigtigst.
   
 • Bekræftelse fra praktikplads - hvis du læser udenfor København, men skal i praktik i København, er det en bekræftelse fra din praktikplads, hvor praktikpladsens adresse og praktikperioden skal fremgå.
   
 • Skema - hvis du læser enkeltfag, fx. KVUC/VUC, skal du uploade dit skema hver gang det skifter (typisk hvert halve år)
   
 • Optagelsesbekræftelse/-besked - hvis du har skrevet dig op til boliger inden du var optaget på din uddannelse, skal du uploade optagelsesbekræftelsen så snart du modtager den. Så snart du ER startet på din uddannelse, skal du uploade en af ovenstående.

 

Du uploader ved at logge ind på din ansøgning og klikke på "Ansøgning" og derefter på "Dokumentation" Så åbnes et billede, hvor du kan vælge hvad du vil uploade.