Om kollegieboliger

Hvem kan få tildelt en kollegiebolig?
Som tommelfingerregel alle unge, fortrinsvis mellem 18 og 30 år, der er i gang med en uddannelse, der er anerkendt af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en elevplads med SU-lignende indtægt dvs. lærlingeløn. 

 

Senest 3 måneder efter indflytning skal du være påbegyndt en ungdomsuddannelse, en lærlingeuddannelse, en videregående uddannelse eller HF-kursus eller lign. Kollegiet har if. lovgivningen pligt til mindst en gang om året at tjekke, at beboerne på kollegiet er studieaktive.

Overordnede tildelingsregler
Ved udlejningen af kollegieboliger skal der tages hensyn til en række forhold; den boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. Det betyder, at KKIK har pligt til at tage udgangspunkt i og hensyn til den enkeltes behov, og derfor ikke blot kan udleje boligerne efter "først til mølle"-princippet. Derfor vil du kunne komme ud for, at du rykker ned på ventelisten. Det vil altid skyldes, at en anden ansøger har haft et større og/eller mere akut behov end dig.

Vigtigt at HUSKE!
Når du søger en af kollegieboligerne igennem KKIK, skal du huske at forny din ansøgning hver måned, og det er vigtigt, at du sørger for at holde din ansøgning opdateret, så vi altid har din aktuelle adresse, e-mail og telefonnumre.

 

Via din E-mail og mobiltelefon (hvis dit mobil nummer er på din ansøgning) vil du modtage påmindelser om at forny din ansøgning, tilbud om bolig og andre oplysninger fra os.


Når du modtager et tilbud er det vigtigt at du svarer inden svarfristens udløb, da du ellers risikerer at blive slettet af ventelisten.

 

For at få tildelt en kollegiebolig, skal du vise dokumentation for studieaktivitet. Du kan dog modtage tilbud om bolig 3 mdr. før forventet studiestart, og i disse tilfælde, skal du fremvise optagelsesbekræftelse så snart du modtager den fra studiet. Desuden skal du være i stand til at dokumentere de evt. særlige forhold du har oplyst i ansøgningen. Tilbudet gælder kun, såfremt du kan fremvise dokumentation.

Boperiode på et kollegium

Man kan bo på et kollegium i den normerede studietid for én uddannelse + 1 år. Som udgangspunkt er det 5 + 1 år, altså max. 6 år.

 

NB kollegieboliger er forskellige

De kollegieboliger du kan søge gennem KKIK er forskellige. Nogle steder må du ikke have børn, andre steder ikke dyr. Nogle kollegier kan tilbyde værelser med fælles køkken, andre har også 1-, 2- og 3-værelses lejligheder. For at være sikker på reglerne for netop det kollegium/de kollegier, du skriver dig op til, må du søge nærmere oplysningerne om det enkelte kollegium. Du finder links til de enkelte kollegiers hjemmesider på siden med de generelle oplysninger. Som hovedregel må 1-værelses boliger kun bebos af én person, og 2-værelses af par - og hvor der må bo børn - par med barn/børn eller enlig med barn/børn. Generelt gælder, at når man bor et par sammen, kræves det kun, at den ene er studieaktiv. Se nærmere under de enkelte bolig-typer.