Boligstøtte

 

 

Toppen af huslejen kan måske klippes af
Bor du i en af vore boliger, er der måske mulighed for at få boligsikring/boligydelse.

Boligsikring er det offentliges (kommunens og statens) bidrag til beboere i lejeboliger. Formålet med boligsikring er at forsøge at stille boligtagerne økonomisk nogenlunde lige. F.eks. koster det penge at have børn. Når man har børn, kræver det mere plads, altså en større bolig, og des større bolig, des større boligafgift. Derfor får boligtagere med børn og større boligafgifter større boligsikring end enlige, og boligtagere med en lav indkomst får mere end boligtagere med en stor indkomst.

Boligydelse, der normalt vil være højere end boligsikring, gives til pensionisthusstande. En pensionisthusstand er en husstand, hvor en eller flere beboere får en social pension.
Beregn din boligstøtte her! På de boligtyper hvor boligstøtte ikke er udelukket, kan du på boligbeskrivelsen få vist relevante data til boligstøtteberegningen.