Sådan gør du

Når du via denne hjemmeside skriver dig op til kollegie- og ungdomsboliger, kan du løbende følge din status på ventelisten til de enkelte boliger. Det er gratis at benytte systemet.

For at se de forskellige boliger, kan du i menuen i toppen af skærmen vælge punktet "Kollegie- og Ungdomsboliger". Når du har valgt dette, fremkommer en undermenu i venstre side af skærmen. Herefter er der to indgangsvinkler til at se de forskellige boliger: Enten klikkes på punktet "Boligliste" for at få en komplet liste over alle kollegie- og ungdomsboligerne, ellers vælges punktet "Oversigtskort" for at se på kortet, hvor de forskellige boliger er placeret.

Der er tre niveauer af boligpræsentationen:
 

1. Boliglisten eller kortet
 

2. Tilgængelige boligtyper med oplysning om rumantal, størrelse, foto og faciliteter
 

3. Detail-siden hvor du kan få oplysning om priser på boligen og som oftest se en plantegning.

For at kunne skrive dig op, skal du oprette en ansøgning. Hvis du ikke allerede har det, vælges punktet "Ansøgning" og underpunktet "Opret ansøgning". Vi skal bruge en række oplysninger om dig, som naturligvis opbevares fortroligt. Din emailadresse benyttes alene til at sende dig informationer fra os, fx erindringer om fornyelse af ansøgning og tilbud om bolig. (Læs mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger her.)
Du skal også huske at uploade studiedokumentation så snart du er optaget på en uddannelse. Det kan være en indskrivningsbekræftelse, elevkontrakt mv.

Bemærk: Du kan højst have én enkeltansøgning og én fællesansøgning hos KKIK. Hvis vi opdager, at du har flere ansøgninger, vil den ene blive slettet.Det er dit ansvar, at din ansøgning altid er opdateret med de relevante oplysninger omkring dit uddannelsesforløb. Dvs.hvis din studiestart dato ændres, skal du ændre den, eller kontakte os så snart du ved det, så din ansøgning kan blive opdateret.

Du kan tidligst skrive dig op 1 år inden forventet studiestart. Dvs. at hvis du senere vælger at ændre din studiestart til fx. et år senere end oprindeligt angivet, så skal din ansøgning slettes, og du kan så oprette en ny ansøgning 1 år før studiestart. Hvis du ikke selv henvender dig, så vi kan hjælpe med opdatering/råd omkring din ansøgning i disse tilfælde, vil din ansøgning blive slettet når vi opdager, at du har oprettet dig for tidligt.

 

Det er også muligt at oprette en ansøgning med en medansøger, også kaldet fællesansøgning, og fra denne søge større lejemål. Ved fællesansøgning er det kun den ene ansøger som behøver at være under uddannelse. Kollegiet Solbakken kræver dog at begge er under uddannelse. Vær opmærksom på, at man ikke kan anvende samme e-mail adresse på både en enkeltansøgning og en fællesansøgning.
Det er ikke muligt at ændre en enkeltansøgning til en fællesansøgning, og man kan ikke overføre point fra en enkeltansøgning til en fællesansøgning.

For at gøre ventelisten så realistisk som muligt, skal alle brugere af systemet mindst en gang hver måned logge ind for at forny sin opskrivning og dermed beholde sin plads på ventelisten.