Generelle oplysninger

Boliger til studerende i København

Når du fylder 18 år, kan du gratis søge optagelse på ventelisterne til de godt 6.460 kollegie- og ungdomsboliger i København og omegn som KKIK kan tilbyde.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DU SKAL VÆRE STUDERENDE I KØBENHAVN/STORKØBENHAVN FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL VORES BOLIGER.

Herunder regnes også DTU campus i Lyngby/Ballerup og RUC.


Når du har skrevet dig op, kan du løbende holde dig ajour med hvor langt du er nået på ventelisten, opdatere dine boligønsker og andet.

Det er KKIKs politik, at der skal være fuld gennemskuelighed omkring indstilling og ventelister. Under punktet Indstillingssystem og -kriterier kan du derfor se de kriterier, som boligerne tildeles efter.

Før du beslutter dig for, hvilke boliger du vil søge, kan du her finde oplysninger om de enkelte kollegier og ungdomsboliger, billeder, lejlighedspriser, faciliteter og plantegninger.

Tildeling af ledige kollegie- eller ungdomsboliger sker i den rækkefølge, man er opskrevet på ventelisten, dog sker der en inddeling af ansøgerne efter boligbehov i relation til uddannelsesmæssige, sociale, økonomiske og geografiske forhold. Disse regler kan variere fra sted til sted, og er beskrevet nærmere på hvert kollegiums/ungdomsboligforenings info-side.

Et hovedkrav er selvfølgelig, at du skal være under uddannelse i boperioden, og du skal opfylde det enkelte kollegiums/ungdomsboligforenings alderskrav.

Læs eventuelt mere om at stå på venteliste.

For at ventelisterne kan være så aktuelle som muligt, skal du forny din ansøgning hver måned. Dette gør du ved at logge ind på din ansøgning og klikke på "forny ansøgning". Hvis du ikke fornyer din ansøgning, bliver du automatisk slettet fra ventelisten.
Vi sender dig en email og sms for at påminde dig om at forny ansøgningen, en uge inden den udløber.

For at vi altid kan komme i kontakt med dig, er det vigtigt, at du holder din brugerprofil opdateret med dine aktuelle kontaktoplysninger. Disse ændres under "Kontakt adresse" når du er logget på, og vælger at redigere din ansøgning.

Deltagende organisationer (benyt nedenstående links til at læse mere om de enkelte organisationer og deres specifikke regler.):