Organization

This document is only availble in Danish

KKIK's bestyrelse pr. 06.12.2018 valgt på KKIK's generalforsamling:

 

Eksterne medlemmer

Formand
Poul Sørensen

Lars Schmidt Hansen

Jens Dlugosch Sonne

 

Medlemsrepræsentanter fra kollegierne

Danmarks Internationale Kollegium
Stig Larsen

Hvidovre Hospitals Kollegium
Mette Skov Møller

Kvintus Kollegiet
Philip Falck

Rebæk Søpark Kollegiet
Marianne Hviid

 

Direktør i KKIK
Annette Panduro