Om at være på venteliste

Når du har udfyldt din ansøgning om kollegie- eller ungdomsbolig, bliver du optaget på ventelisten. Din placering på ventelisten afhænger af din aktuelle uddannelsesmæssige, sociale, økonomiske og geografiske forhold, samt af hvor længe du har været skrevet op. Du kan altid se din aktuelle placering på ventelisten, men vær opmærksom på, at i perioder kan denne placering ændre sig meget, og du kan opleve, at du rykker op og ned en del gange. Dette skyldes, at der dagligt er folk, der skriver sig op, især er der mange i perioden omkring studiestart. Nogle ansøgere opnår flere point end andre pga. f.eks afstand eller boligforhold.

Endvidere kan det ske, at selvom du står nr. 1 på ventelisten, vælges nr. 2 eller 3. Dette skyldes, at de enkelte kollegier/ungdomsboligforeninger har specifikke forhold at tage hensyn til, f.eks kønsfordelingen på en gang eller i en blok. Nedenfor kan du læse nærmere om opbygningen af indstillingssystemet, om pointgivning; din mulighed for at være både aktiv og passiv ventende, samt hvorfor det er vigtigt, at dine oplysninger er aktuelle.

For at bevare din plads på ventelisten skal du forny din ansøgning mindst hver måned. Der vil blive sendt en erindring om fornyelse til din email adresse, og hvis du har mobil nummer på din ansøgning, vil der også blive sendt en sms. Det er dog dit eget ansvar at få fornyet. Hvis du glemmer at forny rettidigt, bliver din ansøgning slettet, og du må starte forfra hvis du fortsat ønsker at ansøge om bolig hos KKIK.