Om ungdomsboliger

Hvem kan få en ungdomsbolig?

Alle unge, der er i gang med en uddannelse, der er anerkendt af SU (Statens Uddannelsesstøtte) eller en lærlinge-/elevuddannelse.

Det er gratis at blive skrevet op til en ungdomsbolig i KKIK. Heller ikke når du flytter ind, skal du betale for et medlemsnummer el. lignende.

Når du søger en af ungdomsboligerne, skal du huske at forny din ansøgning hver måned, og det er vigtigt, at du sørger for at holde din ansøgning opdateret, så vi altid har din aktuelle adresse, e-mail og telefonnumre.

Via din e-mail/og eller mobiltelefon, vil du modtage påmindelser om at forny din ansøgning, tilbud om bolig og andre oplysninger fra os.

Når du modtager et tilbud, er det vigtigt, at du svarer inden svarfristens udløb, da du ellers vil blive slettet af ventelisten.